22 december 2015 was een zwarte dag voor de papierfabriek CATALA uit Drogenbos. 83 werknemers verloren er hun baan door faillissement. Een monument verdween. Met de aankoop door Futurn en Odebrecht krijgt de site nu een nieuw leven.

Heel diverse voorgeschiedenis.

De oorsprong van de fabriek dateerde al van 1792 toen Anna Van Haelen de toestemming verkreeg om een watermolencomplex te bouwen op de Zenne. Links werd dit een oliemolen, rechts een graanmolen. In 1803 werd dit een papiermolen. Op vandaag levert deze watermolen groene stroom via Hydrocatala. De papierfabriek kende een aanzienlijke uitbreiding tot het einde in 2015 na een aantal moeilijke jaren. Een faillissement was onafwendbaar. Van dan af was er enkel nog verval. Op de site rest, naast de oude productiegebouwen, nog een directeurswoning en een watertoren in zuidoostelijke hoek. Voor de veiligheid liet de burgemeester van Drogenbos de site afsluiten en riep geïnteresseerde kopers op om te willen investeren in een kwalitatief project op mensenmaat.

Project perfect op maat van Futurn en Odebrecht.

Futurn heeft een uitgebreide expertise in de reconversie van oude bedrijfsterreinen en -gebouwen naar duurzame industriezones met de modernste noden. Odebrecht is een residentieel ontwikkelaar die zich specialiseert in de bouw van exclusieve en op maat gemaakte woonprojecten.  Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan beschouwt de site CATALA als een gemengd regionaal bedrijventerrein. Samen met Odebrecht zal Futurn nu doen waar ze expert in zijn: nml. de site een nieuw leven geven door een efficiënte heropdeling, een gerichte afbraak en het heropbouwen van een aantrekkelijk nieuw multifunctioneel bedrijvenpark met hier specifiek nog een deel residentieel of horeca. Hiertoe werd een “brownfieldconvenant” afgesloten die het juridisch-administratieve proces faciliteert. Met zo’n convenant worden bovendien heel duidelijke werfafspraken vastgelegd tussen alle actoren en is er onmiddellijke duidelijkheid inzake temporele en procedurele vereisten en verwachtingen. Opnieuw is dit een zeer typisch traject voor Futurn dat al diverse van dergelijke bouwprojecten met succes heeft afgerond.

Nieuwe impulsen.

Het hoeft geen betoog dat deze herontwikkeling weer hoop en impulsen geeft aan verdere economische ontwikkelingen voor de streek. Waar eens ontslagen vielen, zullen er weer job opportuniteiten gecreëerd worden. Ook het beleid wil de historische leegstand na het faillissement ombuigen naar een ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Met Futurn en Odebrecht vonden ze de ideale partners die dit kunnen helpen realiseren.

Timeline.

Nu begint een periode van vergunningen, sanering en afbraak. De echte commercialisering van de site staat eerder te gebeuren eind 2019, begin 2020. Maar dat het opnieuw een pareltje wordt, dat geven wij nu al op papier. Bij voorkeur papier van CATALA…